Norsk

Vilkår for kontrakt
Loyall Marketing


Loyall Marketing vilkår og betingelser 

1. Oppdragets art og omfang

Undertegnede bekrefter at de har engasjert Loyall til å levere markedsføringstjenester på vegne av sin virksomhet. Omfanget av tjenestene inkluderer å bistå med bruk av data som samles inn gjennom kundens bruk av Loyall Solutions. Loyall vil gi løpende informasjon om resultater. Dersom kunden ønsker å avslutte oppdraget, må de gi umiddelbar varsel til Loyall, og vil bli belastet for eventuelle tjenester utført frem til oppsigelsespunktet.

2. Lønn og fakturering

Oppdraget anses å være pågående fra engasjementsdato, og fakturering vil bli beregnet fra denne datoen. Kunden vil bli fakturert månedlig, i henhold til avtalte fakturavilkår. Produksjonskostnader vil bli fakturert når produksjonen starter.

3. Timespriser

Loyall vil belaste kunden med følgende timepriser for sine ansatte:
Markedsføring: NOK 1,290 per time
Teknisk: NOK 1,290 per time
Pakker: Vil bli fakturert som beskrevet i pakkedetaljene.

4. Andre vilkår

Tjenestevilkårene skissert i Loyalls standardvilkår gjelder for denne oppgaven og er tilgjengelig på nettsiden vår. Kundens vilkår vil bli påvirket av den tekniske leveransen de har med Loyall Solutions. I tillegg må kunden overholde alle spesifikke vilkår og betingelser knyttet til Loyall Collect and Loyall Loyalty+ tjenester. 

I samsvar med våre standardvilkår er oppsigelsesperioden for våre markedsføringspakker en måned, med mindre annet er spesifisert. Vær oppmerksom på at kontraktsperioder for markedsføringspakkene våre kan variere, så sørg for å bekrefte de spesifikke vilkårene for pakken din før du forplikter deg. 

5. Mangel på tilbakemelding

Hvis Loyall ikke mottar svar på et utkast innen 5 dager etter utsendelse, vil vi vurdere kampanjen som aksepter. Dersom Loyall ikke mottar materialet til vanlige kampanjer 5 dager etter avtalt tid, vil vi vurdere kampanjen som aksepter.

6. Behandling av personopplysninger 

I henhold til gjeldende lover og forskrifter er Loyall pålagt å innhente samtykke for behandling av personopplysninger på vegne av fysiske personer. Derfor er det en forutsetning for oppdraget at kunden samtykker til bruk og behandling av personopplysninger for fysiske personer i henhold til disse reglene. Et slikt samtykke vil antas å være gitt ved oppdragets begynnelse med mindre oppdraget trekkes tilbake i samsvar med pkt. 1.

Ved å engasjere Loyall til å levere tjenester under denne avtalen, erkjenner kunden at de har lest, forstått og godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene.


Spørsmål?

Ta kontakt med vår supportavdeling på: support@loyall.no.